Månad: oktober 2021

Hamnen vintertid

Kring den 15 november kommer allt vatten att stängas av. Toaletterna med kod kommer även att stängas detta datum. De fritidsbåtar som angör hamnen efter detta datum behöver inte erlägga hamnavgift. Datum för öppning av hamnen till våren är inte fastställt.

Arbetsdagen

Nu på lördag den 9 oktober är det höstens arbetsdag i hamnen. Glöm inte att anmäl er. Under arbetsdagen kommer vattenslangar och bord att samlas in och vinterförvaras.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén