Det har arbetats fram ett förslag till att ersätta den gamla träbryggan vid ”Svens” plats. Arbetsgruppen kommer att gå vidare med ett förslag med en flytbrygga liknande de som finns i flera hamnar. Bryggan gör att netto två nya platser skapas.