Kring den 15 november kommer allt vatten att stängas av. Toaletterna med kod kommer även att stängas detta datum. De fritidsbåtar som angör hamnen efter detta datum behöver inte erlägga hamnavgift. Datum för öppning av hamnen till våren är inte fastställt.