Klicka här för att ladda ned och läsa Lägesrapport för våren 2020.