Hamnen kommer vara stängd måndag till torsdag då dykarbete pågår.