Förslag till flytbrygga att ersätta träbryggan

Det har arbetats fram ett förslag till att ersätta den gamla träbryggan vid ”Svens” plats. Arbetsgruppen kommer att gå vidare med ett förslag med en flytbrygga liknande de som finns i flera hamnar. Bryggan gör att netto två nya platser skapas.

Fler platser skapas vid lilla bryggan

Föreningens ordförande sedan många år är avtackad

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén