Kölista

Norreborgs Föreningshamn Ekonomisk Förening (NFH)
NFH har begränsat antal andelsägare och nya andelsägare kan inte antas förrän någon annan utträtt. Hamnen har båtplatser med ca 2 och ca 3 m bredder samt 4 platser med 3,5 m bredd. Bredare båtar kan inte beredas plats.
Ansökningsavgiften till kölistan är 200 kr och för att stå kvar på kölistan skall den årliga köavgiften på 200 kr vara betald senast 31 mars. Är inte avgiften betald till NFH:s bankgironummer 682-7349 senast denna dag tas ansökningen bort från kölistan. Ingen påminnelse görs.

Ansökningsinformation finns i filen nedan

Ansökningsinfo

Uppgifterna sändes till: sekreterare@norreborgshamn.se 

Efter godkännande av styrelsen erhålls bekräftelse och begäran om inbetalning av ansökningsavgiften, efter mottagen avgift blir ni registrerad på kölistan för medlemskap. Observera att endast myndig person kan tilldelas plats, endast en plats per hushåll.

Ansökningsblankett finns här:

Dokument