År 1878 började man bygga ett nytt modernt tegelbruk vid Norreborg. Det första som kom till platsen var en stor flotte med timmer. Flotten kan man tolka som det första spåret av en ”hamn”.
1884 på en kommunalstämma behandlades frågan om klareringstillstånd för hamnen som var byggd. Alltså har hamnen uppförts någon gång mellan 1878 och 1884, exakta uppgifter finns inte.
Hamnen tillkom för utskeppning av tegel och för hemtagning av kol och koks för tegelugnarna.

1902 rasade den s.k. julstormen som raserade hamnen svårt. I samma storm totalförstördes jakten Ruth.

1948  öppnas en hamnkiosk vid hamnplan.

1949 till pingst startar passagerartrafik med ”Elin” till Råå. Trafiken upphörde 1963.

1987  – 1988 Hamnen övertas av Norreborgs föreningshamn, ekonomisk förening. Processen var lång och vägen krokig.

1990 – 1991 byggdes hamnhuset samt utbyggnad av yttre piren.

2011 Stormen slog sönder mycket i hamnen, bland annat alla elskåp på yttre kajen

2013 Betalautomat installeras för att förenkla hanteringen av hamnen samt undvika kontanter.